aanbouw

Dakterras

Herberg

meubels

Modulen met Architect KING

Er zijn verschillende modulen bij het voorbereiden van uw verbouw- bouwplan. Niet elke module is geschikt of nodig bij uw plan, het hangt vanaf de complexiteit en uw situatie. In overleg met Architect KING wordt op basis van de gekozen modulen een vrijblijvende offerte gemaakt.

Module 1: Kennismakingsgesprek
Wanneer u contact met mij opneemt, zal er een afspraak gemaakt worden voor een kennismakingsgesprek. Dit gesprek zal plaatsvinden op een door u gewenst tijdstip, eventueel avonds bij u thuis of bij het verbouw- bouwproject worden besproken:

 • Uw ideeën en uw eisen.
 • Kritische beoordeling van de bestaande situatie.
 • Samen met de architect ideeën genereren.
 • Beschikbare gegevens.
 • Uw tijdschema.
 • De bouw budget.
 • Welke modulen worden genomen

Een kostenindicatie wordt besproken en binnen een paar dagen wordt een offerte op maat toegestuurd.

Om te zorgen dat het oriëntatiegesprek versoepeld loopt u kunt de volgende gegevens (indien mogelijk) verzamelen:

 • De archieftekeningen van het verbouw- bouwproject, plattegronden, doorsneden en gevels
 • Kopie van het huidige bestemmingsplan.

Module 2: Verzamelen gegevens
Ten behoeve van het ontwerp en een goede tekening voor de WABO zijn diverse gegevens nodig. U kunt deze zelf aanleveren of door Architect KING laten verzamelen. De vereiste gegevens zoals foto's, archieftekeningen bestaande toestand, bestemmingsplan en kadastrale gegevens worden door Architect KING verzameld.

In sommige gevallen zijn er geen archieftekeningen beschikbaar. Als er geen tekeningen aanwezig zijn, kan ik het gebouw met behulp van digitaal apparaten inmeten. 

Module 3: Ontwerp en bouwkosten
Deze module is bedoeld om de verschillende opties uit te werken tot een ontwerp geheel naar uw wensen, waarbij ook een indicatie van de bouwkosten wordt gegeven en inzicht in het totaal benodigde budget.

 • Maken van één of meerdere ruimtelijke ontwerpvarianten, waarbij ik de bouwkundige mogelijkheden tot het uiterste zal benutten.
 • Dit zal in eerste instantie via e-mail als PDF verlopen.
 • Pas na volledige tevredenheid over het ontwerp doorgaan naar de volgende fase.

Module 4: WABO (bouwaanvraag)
De omgevings (bouw)vergunning WABO betreft de toetsing van uw bouwplan aan de regelgeving van het bouwbesluit, het bestemmingsplan, de commissie van welstand en eventueel de commissie monumentzorg. Het wabo aanvraagformulier wordt door Architect KING verzorgd. Mochten andere adviseurs benodigd zijn dan worden deze ook ingeschakeld. Dit wordt u uiteraard van tevoren gemeld.

Module 5:  Bestek
Om een goede offerte van een aannemer te ontvangen en deze te kunnen vergelijken met andere offertes, is een bestek (technische omschrijving met algemene voorwaarden en tekeningen) onontbeerlijk. Bij een kleinere verbouw- bouwproject is soms een uitgebreide afwerkstaat voldoende. Het bestek wordt in overleg met u opgesteld.

Module 6: Aannemersselectie
Desgewenst kan Architect KING helpen met het selecteren van potentiële aannemers, ze uitnodigen en het project toelichten zodat duidelijke en vergelijkbare offertes gemaakt kunnen worden. De ingediende offertes beoordelen en u in de aannemerskeuze adviseren.

Module 7a: Bouwinspectie
Tijdens de bouw kan Architect KING de werkzaamheden goed inspecteren en controleren of ze volgens bestektekeningen gebouwd worden. In goed overleg probeer ik zoveel mogelijk problemen te voorkomen.

Module 7b: Directievoering
U kunt in plaats van bouwinspectie, voor directievoering kiezen. Tijdens de bouw kan Architect KING de bouw begeleiden, toezicht op het werk houden, meer- en minderwerk beheren, verslagen maken en het werk opleveren.

Module 8: Oplevering
U kunt ook kiezen om aan het eind van het verbouw- bouwproject samen met Architect KING een inspectieronden te houden. Daarna wordt een lijst opgesteld met punten die door de aannemer hersteld moeten worden.

Terug naar boven