KING_Splitsings

Splitsingstekening

Een splitsingstekening verbeeldt de grenzen tussen de ruimten voor privé en gemeenschappelijk bezit, en is zoals de splitsingsakte van de notaris een juridisch document gedeponeerd bij het Kadaster. De privéruimten zijn in dikke lijnen aangegeven (woning, berging, parkeerplaats).

Ik werk overal in Nederland tegen een scherpe prijs met een vast tarief:

  • €250.- inclusief BTW en drie appartementsrechten per oorspronkelijk kadastraal object, met huidige splitsingstekening*.
  • €30,- inclusief BTW per appartementsrecht voor grotere objecten, met huidige splitsingstekening
  • *Prijzen zijn exclusief btw, print- en verzendkosten.

Binnen twee weken krijg u een concept splitsingstekening, na goedkeuring wordt binnen één week de definitieve splitsingstekening gemaakt. De splitsingstekening wordt vervaardigd volgens de inschrijvingsvereisten van artikel 5 en 6 van de Uitvoeringsregeling Kadasterwet 1994 en volgens de richtlijnen Kadaster.

Stappen:

Stap 1: De opdrachtgever stuurt de huidige splitsingstekening of bouwarchieftekeningen en de kadaster situatietekening aan mij. Deze gegevens vormen samen de basis voor de splitsingstekening.

Stap 2: KING maakt een concept splitsingstekening en stuurt deze in pdf formaat aan u en de notaris.

Stap 3: De notaris controleert deze tekening samen met de opdrachtgever. Het kan zo zijn dat de begrenzingen onduidelijk zijn of de indexnummers, deze kunnen dan verbeterd worden in de splitsingstekening.

Stap 4: KING maakt de definitief splitsingstekening. De splitsingstekening wordt in pdf formaat geleverd aan de notaris en opdrachtgever, zodat de akte van splitsing ingediend kan worden..

Voor meer informatie kijk naar www.splitsingstekening.org